Human Contact

Supervision


Gør indblik til overblik

For ledere og medarbejdere

Supervision skaber indsigt, styrker relationer og udvikler faglighed

Claus Verner Nielsen
26 71 06 38

Supervision for personale, ledere, og ledergrupper

Læring, udvikling og forandring

Supervision er en samtaleform, der skaber et frirum til relationel kontakt, refleksion, vidensdeling, perspektiv og fælles forståelse i personalegruppen eller ledergruppen i foreninger, på institutioner og i virksomheder.


Fra indblik til overblik

Supervision løfter jeres fælles bevidsthed og faglighed


Supervision hjælper jer med at perspektivere faglige og personlige oplevelser på arbejdspladsen, oplevede udfordringer eller dilemmaer i relation til jer selv eller gruppen, fra flere nye vinkler.
Supervision er således et redskab til at gå fra indblik til overblik - du opnår indblik i dig selv, og dine reaktioner og overblik i forhold til den gruppemæssige kontekst du befinder dig i.

Supervision er en effektiv måde at øge den kollektive bevidsthed, løsne fastlåste mønstre, problemstillinger og konflikter.
Formålet med supervision er at perspektivere jeres tavse viden og personlige oplevelser.
For derigennem at skabe læring, udvikling og nye handlemuligheder i forhold til de konkrete problematikker og relationer/gruppedynamikker, som den enkelte står med i sit arbejde.

Claus har mere en 1000 timers supervisionserfaring

Stacks Image 124

Rum til kontakt, tillid og samtale

Det samarbejdende samtalerum


Hos Human Contact er kontakt, tryghed og tillid grundelementer i et supervisionsforløb.
Succesfuld deling af personlig viden og oplevelser betyder som regel, at der skal være omfattende personlig kontakt og tillid, for at en person åbner sig overfor gruppen.
Gruppedynamikken indebærer ofte vaner og kultur, som vi ikke er bevidste om, at vi har.
Hos Human Contact tager vi derfor ofte udgangspunkt i gruppedynamikken for at skabe kontakt og tillid.
Det er her vi skaber et frirum til at give udtryk for tanker, følelser og oplevelser hos den enkelte.

Claus Verner: 26710638

Stacks Image 120

Det Reflekterende Team

Systemisk tilgang til supervision.

Supervisionen tager udgangspunkt i jeres behov.
Vi har gode erfaringer med, og tager derfor som regel udgangspunkt i, en systemisk tilgang (reflekterende team) til supervisionen.
Det betyder at vi diskuterer den enkelte supervisands oplevelser i forhold til dennes oplevede kontekst. Afhængig af behov afsættes der tid til den enkelte supervisand - hvor vi skiftevis “zoomer ind/tuner ind” og lytter til dennes oplevelser og “zoomer ud/tuner ud” og i gruppen reflekterer på den pågældende supervisands oplevelse.
Det skaber dialog, perspektiv, og opbygger en ny fælles forståelse i gruppen.
Det er ikke altid, at alle har brug for at komme på med en problematik, men det gør en stor forskel for gruppens selvforståelse, at lytte og give feedback til andres problematikker.
I vores rolle som supervisor faciliterer og perspektiverer vi, og sammen finder vi alternative handlemuligheder i givne situationer. Vi anbefaler at arbejde med grupper på 6 -10 personer.
Vi tilrettelægger supervisionsforløbet ud fra jeres behov, hvorfor mødefrekvens og længde på forløb varierer fra supervisionsgruppe til supervisionsgruppe.
Spilleregler og forventninger afstemmes på forhånd mellem supervisor og gruppen.


Reference

Kofoed Skole

Gruppeleder
Claus Nielsen

"Claus formår på fornemmeste vis, at variere seancerne i forhold til teamet.
Vi har over perioden bl.a. arbejdet med elevsparring, teoretiske oplæg, og eksistentialistiske grundvilkår.
Metoden har varieret mellem mindre eller større undersøgende grupper af medarbejdere, ‘den varme stol’ og reflekterende teams eller mere åbne diskussioner i hele teamet. Claus kan på det varmeste anbefales som supervisor.
Med sin rolige og velovervejede tilgang, skaber han det rum og den tryghed der skal til, for at vi kommer løsningsorienteret videre, i en travl og til tider hektisk hverdag.

Reference

Birkebo

Afd.leder
Trine Lohman

“Claus startede som supervisor på afdelingen, hvor personale gruppen beskriver sig selv, "som ikke så nemme at have med at gøre", og en afdeling der er præget af hurtighed og omskiftelighed som en del af grundvilkåret.
Claus har formået at holde skuden flydende, også når den har gynget meget.
Ny afdelingsleder, ny struktur og måde at organisere supervisionen på, har udfordret og udviklet os alle.
I forløbet er den "traditionelle" supervision blevet suppleret med mere undersøgende og skabende rum for alle på afdelingen”

Reference

Huset Alhambra

Afd.Leder
Nidal Shleba

Referencen er på vej

'Gør indblik til overblik'

Supervisionsforløb hos Human Contact.

Supervisor: Claus Verner Nielsen
Lokation for supervision: Hos jer.
Sessionslængde: 2–3 timer pr session
Sessionsfrekvens: Individuelt, efter behov (vi anbefaler hver 4.-6.uge)
Supervisionsforløb, længde: Individuelt, efter behov (vi anbefaler 4-6 gange fordelt på et år)

Priser:
Individuel supervision: Kr. 1200,- pr time
Gruppesupervision: Kr. 1400,- pr time.
Kørselstillæg: Kr. 3,56 pr km.

Priserne er inkl. supervisors forberedelsestid på 0,5-1 time per session
Alle priser er ex moms


Ring til:
Claus Verner Nielsen
Tlf: 26710638

Stacks Image 113
Fortrolighed og etik.
At finde sin psykoterapeut er et personligt anliggende. Du skal kunne opbygge tillid, du skal kunne være sårbar, og du skal kunne lade dig forstyrre. Så giv dig tid, vær nysgerrig og omhyggelig.
Vi er medlemer i foreningen IDPF for at sikre vores fortsatte faglige udvikling og for at du har et sted at henvende dig hvis dine grænser ikke er blevet respekteret. Læs mere her
IDPF

Dette site bruger cookies til at tilpasse indhold og annoncer og til at analysere trafik. Jeg deler også oplysninger om din brug af websitet med mine partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Du samtykker til vores cookies, hvis du fortsætter med at anvende vores hjemmeside. Ønsker du ikke cookies, er du velkommen til at slå dem fra i din browser eller at forlade sitet.